Kas suvemaja paigalduseks on tarvis ehitusluba?

Kas suvemaja ehitamiseks on vaja ehitusluba?

Valdavalt meie toodetud suvemajad, bangalod, aiamajad ei vaja ehitusluba. Hoone paigaldamiseks tuleb kliendil ettevalmistada maja vundament ning hankida ehitise püstitamiseks luba, katastrikanne ning küsida luba ka naabritelt. Kuid et olla kindel, siis soovitame jälgida esmaseid juhiseid ehitusseadustikust ning täpsemate juhiste saamisks pöörduda kohaliku omavalitsuse vastavate spetsialistide poole.

Mis on ehitusalune pind?

 
§ 19.  Ehitisealune pind
 (1) Ehitisealune pind on hoonealune pind või rajatisealune pind.
 (2) Hoonealune pind on hoone maapealse osa aluse pinna ja maa-aluse osa aluse pinna projektsioon horisontaaltasapinnal.
 (3) Hoone maapealse osa alune pind on hoonet ümbritsevast maapinnast kõrgemal asuvate hooneosade projektsioon horisontaaltasapinnal.
 (4) Hoone maa-aluse osa alune pind on hoonet ümbritsevast maapinnast madalamal asuvate hoone osade projektsioon horisontaaltasapinnal.
 (5) Hoonealuse, sealhulgas hoone maapealse osa aluse pinna sisse loetakse hoone juurde kuuluva rõdu, lodža, varikatuse, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud varikatuse, ja muu taolise projektsioon horisontaaltasapinnal.
 (6) Hoonealuse, sealhulgas hoone maapealse osa aluse ja hoone maa-aluse osa aluse pinna leidmisel ei võeta arvesse hoone küljes olevat vihmaveesüsteemi, päikesekaitsevarjestust, terrassi, kaldteed ning treppi, valguskasti, vundamendi taldmikku, tehnosüsteemi ja tehnoseadme osa, liikuvat või alla kahe ruutmeetrise horisontaalprojektsiooniga maapinnale mittetoetuvat varikatust, kuni ühe meetri laiust katuseräästast ning hoone kujunduslikke või muid mitteolulisi elemente.
 (7) Rajatisealune pind on rajatise maapealse osa ja maa-aluse osa projektsioon horisontaaltasapinnal.
aiamaja ehitusalune pind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta – postituse sisu on pärit aadressilt: 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf

Ehitusseadustik Lisa 1

Tegevus HoonePüstitamine RajamineÜmberehitamineLaiendamine kuni 33%Laiendamine üle 33%Osa asendamine samaväärsegaLammutamine
Elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone
Ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrgePuudubPuudubPuudubPuudubPuudubPuudub
Ehitisealuse pinnaga 20–60 m2 ja kuni 5 m kõrgeEhitusteatis ja ehitusprojektEhitusteatisEhitusteatisEhitusteatis ja ehitusprojektPuudubEhitusteatis ja ehitusprojekt
Ehitisealuse pinnaga 0–60 m2 ja üle 5 m kõrgeEhituslubaEhitusteatis ja ehitusprojektEhitusteatis ja ehitusprojektEhituslubaPuudubEhitusluba
Ehitisealuse pinnaga üle 60 m2EhituslubaEhitusteatis ja ehitusprojektEhitusteatis ja ehitusprojektEhituslubaPuudubEhitusluba
Mitteelamu
Ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrgeEhitusteatisPuudubPuudubEhitusteatisPuudubEhitusteatis
Ehitisealuse pinnaga 20–60 m2 ja kuni 5 m kõrgeEhitusteatis ja ehitusprojektEhitusteatis ja ehitusprojektEhitusteatis ja ehitusprojektEhitusteatis ja ehitusprojektPuudubEhitusteatis ja ehitusprojekt
Ehitisealuse pinnaga 0–60 m2 ja üle 5 m kõrgeEhituslubaEhitusteatis ja ehitusprojektEhitusteatis ja ehitusprojektEhituslubaPuudubEhitusluba
Ehitisealuse pinnaga üle 60 m2EhituslubaEhituslubaEhituslubaEhituslubaPuudubEhitusluba