Vundamendi valik

Vundament on väga oluline puitmaja vastupidavusele ja vajumisele.

Iga maja kõige tähtsamaks osaks on vundament. Täiesti loodis, täisnurkne ja kandev vundament tagab probleemideta majapaigalduse ja puitmaja stabiilsuse ning ühtlase puitosa loomuliku vajumise.

Maja aluspõhi peab olema hästi tasandatud ja korralikult horisontaali looditud. Vundament ja ehitis peavad loodis püsima ka pärast püstitamist,
et ehitis toimiks igas mõttes nõuetekohaselt. Maapind, millele ehitatakse, peaks olema vett läbilaskev, mis tõkestab jäätumist. Kergesti jäätuva maapinna korral peab vundament ulatuma allapoole keltsapiiri
või tuleb kasutada külmakerkeisolatsiooni, et takistada vundamendi külmumist.

Soovitame meie puitmajadel kasutaja järgmisi vundamendi tüüpe:

  • Betooni- ja kõnniteeplaatidest või vundamendiplokkidest ning postidest vundament puitmajadele kuni 20m2
  • Terasvaiadest (kruvivundament) või postvundament
  • Valatud betoonalus või lintvundament – sobib kõigi suurustega puitmajadele

Kõigil juhtudel soovitame kasutada betoonplaatidest vundamenti. See jaotab ehitise koormuse ühtlaselt suurele pinnale ning sobib kõigile pinnaseliikidele, eeldusel, et vundament on paigaldatud
nõuetekohaselt.
Ka postvundament, mis on tehtud näiteks kergkruusaplokkidest või betoonpostidest, sobib paljudele õueehitistele. Postiridu peab sel juhul olema sama palju kui on vundamendiprusse ning postide
tihedus sõltub vundamendiprusside tugevusest. 48 x 98 mm vundamendiprusside puhul on maksimaalne postide vahe 150 cm ja 36 x 60 mm vundamendiprusside puhul 80 cm. Kui 36 x 60 mm
vundamendiprussid paigaldatakse lapiti, on maksimaalne postide vahe 60 cm. Selliste postivahede korral kannatavad vundamendiprussid paindumata koormust kuni 150 kg/m . Kui ehitise põrandale langeb suurem koormus
(seda kasutatakse nt puukuurina), peaks postivahesid vähendama ja poste lisama.
Võib kasutada ka postvundamendi lihtsamat versiooni, kus vundamendiprussid kinnitatakse jämeda
tihendatud kruusa või killustiku peale asetatud kergkruusaplokkidele. Vundament ei tohi
sellisel juhul vajuda. Võtke arvesse, et seda tüüpi vundament ei ole jäätumiskindel ning tootja ei vastuta selle
vundamenditüübi kasutamise korral vundamendile ja aiamajale tekkivate võimalike külmakahjustuste
eest.
Kõigi vundamenditüüpide puhul on oluline hoolitseda aluspõhja korraliku tuulutuse eest, seega ei tohi
vundament olla liiga madal. Kui aiamaja juurde kuulub eraldi terrass, tuleb terrassi vundament teha sama
hoolikalt ja samale kõrgusele kui maja vundament. Mudelite aluspõhja joonistel on toodud maja aluspõhja mõõtmed, millest lähtuda vundamendi tegemisel.

Korralikult ettevalmistatud vundamendiga on tagatud teie puitmaja pikaajaline püsimine.

Kui te ei ole vundamendi ehitamises pädev, laske ennast nõustada ehitusspetsialistidel.