Üld- ja ostutingimused

 1. Üldsätted

1.1 Käesolevad e-poe tingimused kehtivad kõikide isikute (edaspidi Ostja) ja ostukeskkonna https://nordic-bungalow.ee (edaspidi Nordic-Bungalow e-pood) omanik Bangalo Grupp OÜ, registrikood 14388901 vahel Nordic-Bungalow e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Nordic-Bungalow e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3  Bangalo Grupp OÜ on õigustatud Nordic-Bungalow e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse Nordic-Bungalow e-poe kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Nordic-Bungalow e-poes. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Bangalo Grupp OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Ostja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, välja arvatud kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 1. Hinnad

2.1 Kõik Nordic-Bungalow e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2 Nordic-Bungalow e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumiseni.

2.3 Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest, mille tasub Ostja. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel. Lähemalt saab tarneaja ja transpordi kohta lugeda Nordic-Bungalow e-poest.

2.4 Bangalo Grupp OÜ-l on õigus igal ajal muuta Nordic-Bungalow e-poes kuvatavaid hindu. Kui Nordic-Bungalow e-poes on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Bangalo Grupp OÜ tarnima Ostjale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 1. Tellimuse vormistamine

3.1 Ostja ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile “Lisa korvi”.

3.2  Kontrollige oma tellimus ostukorvi ja vajutage “Mine maksma”.

3.3 Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed. Valige makseviis, lugege läbi Tingimused ning tehke linnuke kasti “Ma olen tutvunud ja nõustun müügitingimustega”

3.4 Kontrollige oma tellimus ja vajutage nuppu “Esita tellimus”.

3.5 Olge tellija andmete lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie tellimuse kiire ja häireteta täitmine.

3.1 Bangalo Grupp OÜ saadab teile e-posti teel tellimuskinnituse ja võimalikult täpse tarneaja. Pakkumise tingimuste ja tarneaja sobivuse korral väljastame arve. Lähemalt saab tarneaja ja transpordi kohta lugeda Nordic-Bungalow e-poest.

3.3 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest  Bangalo Grupp OÜ arvelduskontole.

3.4 Nordic-Bungalow e-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 9.00-17.00). Kui tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui nädala viimasel tööpäeval kell 16.00, toimub tellimuse vormistamine järgneval tööpäeval.

 1. Lepingust taganemine

4.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

4.2  Bangalo Grupp OÜ jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab Bangalo Grupp OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

4.3 Bangalo Grupp OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 3000 eurot maksev toode on Nordic-Bungalow e-poes müügis 300 euroga, siis on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et Ostja peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)

4.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud.

4.5 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Bangalo Grupp OÜ poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Bangalo Grupp OÜ-le kirjalikult teatama. Taganemisavalduse vormi leiad ka Nordic-Bungalow e-poest. Või tuleb Ostjal saata kirjalik teade e-posti aadressil info@nordic-bungalow.eu. E-kirja tuleb märkida:

 • Ostja nimi ja kontaktandmed
 • Ostu kuupäev
 • Tellimuse või arve number, millest soovitakse taganeda

4.6 Kui taganemisavaldus jõuab Bangalo Grupp OÜ-ni peale Bangalo Grupp OÜ poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt üldtingimuste peatükile „Tagastamisõigus”.

4.7 Tasuta lepingust taganemine kehtib standardtoodete ostu puhul. Eritellimusega toodete puhul, juhul, kui tellimuse eest on juba tasutud, on Bangalo Grupp OÜ-l õigus nõuda Ostjalt tellimuse käsitlustasu, mis võrdub kuni 30% tellitud toote maksumusest ja peetakse Bangalo Grupp OÜ poolt kinni Ostjale tagastatavast rahast.

4.8 Bangalo Grupp OÜ kannab Ostjale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

4.9 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Bangalo Grupp OÜ-le.

 1. Tagastamisõigus

5.1 Nordic-Bungalow e-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane lepingust taganemisõigus, mis tuleb esitada Bangalo Grupp OÜ-le kirjalikus, taasesitatavas vormis. Tähtaeg algab päevast, mil toode on Ostjale kätte  toimetatud. Kui Ostja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Bangalo Grupp OÜ-le tagastada.

5.2 Kui tagastatav toode on puudusteta, täiskomplektne, avamata originaalpakendis ja kasutamata, siis on võimalik Ostjale tagastada 100% toote maksumusest.

5.3 Kui tagastatav toode on puudustega, siis vastutab Ostja toote väärtuse vähenemise eest. Näiteks maja püstitatud, mis eeldab, et paljud detailid on paigaldatud naelte või kruvidega, siis neid detaile ja kinnitusvahendeid ei saa enam uuesti kasutada. Sama kehtib ka töödeldud detailide puhul, näiteks kui detailid on värvitud.

5.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada tagastamisteade e-postile info@nordic-bungalow.eu Tagastamisteade peab sisaldama järgmist infot:

 • Ostja nimi ja kontaktandmed
 • Ostu kuupäev
 • Ostudokumendi (arve) numbrit
 • Majapaki numbrit (leitav pakisildilt või tootega kaasas olevalt paigaldusjuhendilt)

Tagastamisteate võite ka esitada Nordic-Bungalow e-poe vahendusel, vastava vormi leiad ka Nordic-Bungalow e-poest.

5.5 Lepingust taganemisel ja toote tagastamisel tuleb Ostjal ostetud toode viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

5.6 Ostja kohustub kandma toote tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv kaup ei vastanud tarbija tellimusele.

5.7 Tagastamisel kantakse Ostjale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist. Bangalo Grupp OÜ-l on õigus tagasimaksega viivitada kuni Ostja on tagastanud toote(d) või on Ostja esitanud tõendi, et ta on toote tagasi saatnud.

5.8 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Bangalo Grupp OÜ-le.

5.9 Juhul kui peale kauba tagastamist ilmneb, et kaup ei vasta Lepingu punktides 5.2 – 5.3 toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Bangalo Grupp OÜ juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

5.10 14-päevane tagastamisõigus ei kehti, kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades Ostja isiklikke vajadusi või Ostja poolt esitatud tingimuste kohaselt(VÕS §53 lõige 4 punkt 2 ja VÕS § 53 lõige 4 punkt 3).

 1. Isikuandmete töötlemine

6.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Bangalo Grupp OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.

6.2 Nordic-Bungalow e-pood kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sealhulgas eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning toote Ostjale saatmiseks. Sealhulgas annab Ostja nõusoleku Bangalo Grupp OÜ-le saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse.

6.3 .Kõiki Nordic-Bungalow e-poe ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Bangalo Grupp OÜ-l puudub neile juurdepääs.

6.4 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, mis vastab PCI DSS nõuetele.

6.5 Isikuandmeid töötleb Bangalo Grupp OÜ, registrikood 14388901, Põhja 21c, 10414 Tallinn.

6.6 Bangalo Grupp OÜ kohustub mitte edastama Ostja isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

6.7 Nordic-Bungalow e-pood edastab Ostja isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber ja aadress) veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada tooteid.

6.8 Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, välja arvatud juhul, kui seadus sätestab teisiti.

6.9 Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Ostjal õigus saata meile e-kiri info@nordic-bungalow.eu või helistada numbril  6 414 555.

 1. Intellektuaalne omand

7.1 Nordic-Bungalow e-poe fotode, tekstide ja teiste teoste autoriõigus kuulub Bangalo Grupp OÜ-le või tema koostööpartneritele.

7.2 Nordic-Bungalow e-poe veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate isikute veebilehtedele. Bangalo Grupp OÜ ei vastuta sellistel veebilehtedel oleva teabe ega nende kaudu pakutavate teenuste eest.

 1. Pretensioonide esitamise kord

8.1 Bangalo Grupp OÜ ei vastuta toote puuduste eest, mis on tekkinud toote mitte nõuetekohase või mitte sihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu.

8.2 Vastavalt võlaõigusseadusele vastutab Bangalo Grupp OÜ toodete puuduste ja nõuetele mittevastavuste eest 2 aastat. Sellest esimese kuue kuu jooksul, alates toote üleandmisest Ostjale, eeldatakse, et puudus oli olemas juba toote üleandmise ajal. Vastava eelduse ümber lükkamise kohustus on Bangalo Grupp OÜ-l.

8.3 Toote nõuete ja mittevastavuse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul sellest teavitama ehk esitama pretensiooni Bangalo Grupp OÜ-le.

8.4 Kui ostjal on tekkinud pretensioone seoses Nordic-Bungalow e-poe vahendusel toodete tellimisega, ostmisega, puudustega või nõuetele mittevastavusega, tuleb need saata e-posti aadressile info@nordic-bungalow.eu või helistada telefonil:6 414 555 või esitada pretensiooniavalduse vorm Nordic-Bungalow e-poe vahendusel, mille leiad ka Nordic-Bungalow e-poest.

8.5 Pretensiooniavalduses peab olema märgitud:

 • Ostja nimi ja kontaktandmed
 • Pretensiooni ilmnemise ja esitamise kuupäev
 • Toote või teenuse puudus
 • Ostja poolt esitatav nõue Bangalo Grupp OÜ-le (Ostja poolt soovitud lahendus)
 • Tellimuse andmed (tellimuse number või arve number)
 • Majapaki number (leitav pakisildilt või tootega kaasas olevalt paigaldusjuhendilt).

8.6 Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul toote üleandmisest Ostjale asja parandamisega või toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Bangalo Grupp OÜ, välja arvatud puuduste puhul, mis on kirjas tingimuste punktis 8.1.

8.7 Puudustega toote korral on Ostjal õigus nõuda puudusega kauba parandamist või asendamist. Kui Bangalo Grupp OÜ-l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada või kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub mõistliku aja jooksul, siis on Ostjal õigus nõuda ostuhinna tagastamist.

8.8 Kui Ostja nõuab toote parandamist ja Bangalo Grupp OÜ ei tee seda mõistliku aja jooksul, siis ei või Ostja toodet ise parandada või lasta seda teha ning nõuda Bangalo Grupp OÜ-lt selleks tehtud kulutuste hüvitamist.

8.9 Pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kätte saamisest.

 1. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1 Bangalo Grupp OÜ vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Bangalo Grupp OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2 Bangalo Grupp OÜ ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Bangalo Grupp OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Bangalo Grupp OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 1. Vaidluste lahendamine

10.1 Ostja ja Bangalo Grupp OÜ vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

10.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2 Kui Ostja ja Bangalo Grupp OÜ ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.